1

Everything about Quy định vạch kẻ đường màu vàng trắng

News Discuss 
Phần xe chạy có hiệu lực như biển báo “dừng lại” yêu cầu mọi xe cơ giới, thô sơ phải dừng lại trước vạch và chờ Helloệu lệnh chỉ huy giao thông. Mỗi vạch kẻ đường lại có vạch nét đứt, vạch nét liền với những quy định cần tuân https://sethcfedb.snack-blog.com/19862247/the-5-second-trick-for-quy-định-vạch-kẻ-đường

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story